Các dự án lắp đặt, cung cấp giải pháp hệ thống âm thanh do KHANG PHÚ ĐẠT AUDIO đã thi công và bàn giao cho khách hàng.

Dự án đã làm